Termeni şi condiţii

 

1. Descriere generală şi definirea termenilor

 Termenii şi condiţiile generale se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri de către Drugaş Ioan Marius Persoană Fizică prin intermediul magazinului virtualwww.carti-de-psihologie.ro. Termenii de mai jos au următoarele accepţiuni: 

- Cumpărător – persoană fizică sau juridică, emiţătoare a unei comenzi prin intermediul formularului de comandă;
- Vânzător – Drugaş Ioan Marius Persoană Fizică Autorizată, cu sediul în Oradea, Splaiul Crişanei, Nr. 12, Bl. C5, Sc. C, Ap. 27, număr de înregistrare în Registrul Comerţului F05/2397/2010, Cod Unic de Înregistrare 27654864.
- Bunuri – orice produse menţionate în formularul de comandă, care urmează să fie livrate cumpărătorului.
- Comandă – document electronic care conţine comunicarea dintre cumpărător şi vânzător şi prin care vânzătorul este de acord să livreze bunurile, iar cumpărătorul este de acord să le primească şi să facă plata acestora. Aceasta trebuie să conţină informaţii clare asupra datelor de livrare şi facturare.
- Contract – Comandă confirmată de vânzător.

2. Contractul

 Când cumpărătorul emite o comandă în formă electronică sau prin telefon pentru magazinul virtual menţionat la punctul 1, acesta este de acord cu termenii şi condiţiile menţionate pe această pagină, precum şi cu cele menţionate la Procedura de comandă. Acceptarea comenzii din partea vânzătorului înseamnă acceptarea tuturor termenilor comenzii şi se consideră finalizată în momentul în care vânzătorul confirmă comanda, electronic sau telefonic (conform datelor furnizate de cumpărător). Confirmarea comenzii de către vânzător înseamnă intrarea în vigoare a contractului. Nicio comandă neconfirmată nu va avea valoarea unui contract. Termenii şi condiţiile descrise la această pagină vor sta la baza Contractului astfel încheiat.

 3. Obligaţii ale vânzătorului

  1.  Vânzătorul îşi va utiliza cunoştinţele sale profesionale şi tehnice pentru a onora comanda emisă de cumpărător şi va livra bunurile care îndeplinesc cerinţele cumpărătorului;
  2. Informaţiile prezentate pe site-ul vânzătorului, www.carti-de-psihologie.ro, au caracter informativ şi pot fi modificate de către vânzător fără o anunţare prealabilă. De asemenea, din considerente legate de spaţiu şi coerenţa prezentării informaţiei, descrierile produselor pot fi incomplete; totuşi, vânzătorul face eforturi pentru a prezenta informaţiile cele mai relevante, oferind în plus la cerere informaţiile suplimentare solicitate de cumpărător;
  3. Comunicarea cu magazinul se poate realiza prin transmiterea mesajelor la adresele fizice sau virtuale menţionate la pagina Despre noi - Contact.

 4. Publicitate

 Informaţiile de orice natură furnizate de către cumpărător vânzătorului prin comanda telefonică sau on-line vor rămâne în proprietatea vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului. Nicio declaraţie publică, promovare, sau alte moduri de dezvăluire către terţe părţi nu vor fi făcute de cumpărător cu privire la comandă fără consimţământul prealabil scris al vânzătorului. Astfel sunt asigurate confidenţialitatea şi securitatea informaţiilor. Datele cumpărătorilor nu pot fi folosite şi nici furnizate altor părţi. Prin înscrierea în baza de date a Drugaş Ioan Marius Persoană Fizică Autorizată, cumpărătorul îşi oferă consimţământul expres, în limitele legislaţiei în vigoare, de a fi contactat în viitor în scopuri de reclamă de către Drugaş Ioan Marius Persoană Fizică Autorizată.

 5. Termene şi penalităţi

 În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare a comenzii, vânzătorul este obligat să anunţe cumpărătorul în legătură cu termenul estimat de finalizare a livrării.

 6. Preţuri şi facturare

 Preţurile bunurilor comercializate prin magazinul on-line www.carti-de-psihologie.ro, precum şi modalitatea de plată, sunt specificate în formularul de comandă. Drugaş Ioan Marius Persoană Fizică Autorizată nu este plătitor de TVA. Pentru Poşta Română, taxele de expediere sunt de 8 lei, însă dacă bunurile comandate depăşesc valoarea de 150 lei taxele sunt suportate de Drugaş Ioan Marius Persoană Fizică Autorizată. În cazul alegerii altor firme de curierat, taxele de expediere sunt suportate de clienţi, indiferent de valoarea produselor. Vânzătorul va emite către cumpărător o factură pentru bunurile livrate, obligaţia Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare. Factura va fi transmisă în original cumpărătorului în interiorul coletului. Drugaş Ioan Marius Persoană Fizică Autorizată nu va emite chitanţă persoanelor juridice, acestea servindu-se de chitanţa emisă de CN Poşta Română SRL sau de alte firme de curierat pentru a face dovada plăţii. Dacă această modalitate de plată nu este acceptabilă de contabilitatea clienţilor, atunci recomandăm plata prin ordin de plată.

 7. Riscuri, răspunderi şi responsabilităţi

  1.  Livrarea. Se realizează prin serviciile CN Poşta Română SA. Coletele ajung de obicei în maxim 3-4 zile de la expediere. La cererea cumpărătorului, specificată în comandă, coletele pot fi expediate prin intermediul altor firme de curierat. Pentru Poşta Română, taxele de expediere sunt de 8 lei, însă dacă bunurile comandate depăşesc valoarea de 150 lei taxele sunt suportate de Drugaş Ioan Marius Persoană Fizică Autorizată. În cazul alegerii altor firme de curierat, taxele de expediere sunt suportate de clienţi, indiferent de valoarea produselor.
  2. Ambalarea. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a bunurilor (vezi imaginea alăturată pentru un exemplu) şi a documentelor însoţitoare. Vânzătorul se descarcă de riscurile şi responsabilităţile asociate bunurilor în momentul predării acestora către firma de transport. Vânzătorul va efectua livrarea bunurilor doar pe teritoriul României. Mai jos aveţi câteva imagini ale coletelor ambalate de noi.
  3. Răspunderea. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care cumpărătorul sau oricare terţă parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către vânzător a oricăreia dintre obligaţiile care îi revin conform comenzii şi pentru daune care rezultă din utilizarea bunurilor după livrare şi în special pentru pierderea bunurilor.

 8. Acceptarea coletului

 Acceptarea va fi făcută când bunurile sunt conforme cu cerinţele menţionate de cumpărător în comandă. În cazul in care cumpărătorul descoperă că bunurile livrate nu sunt cele menţionate în comandă, va aduce la cunoştinţa vânzătorului acest lucru, urmând ca vânzătorul să remedieze situaţia şi să expedieze un nou colet. Returul bunurilor trimise eronat este suportat de vânzător. Vânzătorul nu va livra cumpărătorului  bunuri de o calitate şi/sau preţ echivalente cu cele solicitate. Produsele comandate pot fi returnate în maxim 10 zile. După returnarea produselor clienţii primesc banii înapoi, fără să li se ceară explicaţii sau să trebuiască să aleagă un produs similar. Clienţii sunt rugaţi să nu fotocopieze sau să multiplice cărţile prin nicio procedură, pentru ca ulterior să le returneze. Materialele comercializate prin www.carti-de-psihologie.ro sunt protejate prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

 9. Garanţii

 Bunurile comercializate de Drugaş Ioan Marius Persoană Fizică Autorizată nu beneficiază de garanţie.

 10. Transferul proprietăţii

 Proprietatea asupra bunurilor este transferată către cumpărător în momentul efectuării plăţii, (la ridicarea coletului ramburs de la Poşta Română sau la înmânarea coletului de către firmele de curierat). In cazul livrării prin curier, acesta nu este autorizat de către vânzător să permită cumpărătorului deschiderea coletelor înaintea semnării livrării, ci doar ulterior acesteia şi achitării eventualei contravalori a coletului. În cazul achitării prin ordin de plată, proprietatea asupra bunurilor este transferată către cumpărător în momentul ridicării coletului de la Poşta Română.

 11. Forţa majoră

 Niciuna dintre părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forţă majoră (eveniment imprevizibil şi inevitabil, aflat în afara controlului părţilor).

 12. Soluţionarea litigiilor

 Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între vânzător şi cumpărător se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

 13. Clauze finale

 Părţile în contract vor fi considerate contractanţi independenţi şi niciuneia dintre ele nu i se acordă dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligaţie pe seama sau în dauna celeilalte. Termenii şi condiţiile din acest contract înlocuiesc alte înţelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre părţile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract, şi nu pot fi modificate sau schimbate decât prin înţelegere scrisă semnată de ambele părţi.