Tehnici de motivare şi managementul grupului clasă

 

Argument:

Munca depusă de cadrele didactice în sistemul de învăţământ românesc devine din ce în ce mai solicitantă; particularităţile de dezvoltare ale copiilor şi adolescenţilor din societatea de azi necesită abordări şi metode diferite. Problemele cel mai des prezentate în mass-media sunt atât legate de dificultăţi cu impact naţional (performanţele şcolare extrem de scăzute ale elevilor la examenele naţionale), cât şi individual (lipsa de respect a elevilor faţă de cadrele didactice, manifestări agresive sau lipsa oricărei urme de motivaţie pentru activitatea şcolară). În condiţiile unei evaluări globale negative a sistemului de învăţământ, cadrele didactice sunt puse în situaţia de a găsi mijloace prin care să atragă cât mai mult elevii către şcoală, să le dezvolte dorinţa de a învăţa şi motivaţia de afirmare ca persoane echilibrate şi responsabile.

Obiectiv:

Cursul îşi propune să iniţieze cadrele didactice în strategii eficiente de motivare a copiilor/elevilor în activităţile şcolare şi să evidenţieze modalităţi eficiente de management al grupului clasă.

Curriculum:

Modulul 1: Introducere în problematica diferenţelor inter-individuale

Modulul 2: Tehnici de motivare şi factori personali/socio-culturali implicaţi în procesul de învăţare

Modulul 3: Managementul grupului clasă - definiţie şi caracterizare

Modulul 4: Strategii de dezvoltare a coeziunii grupului şi a muncii în echipă

Cursanţi:

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar (grădiniţă, ciclul primar, ciclul gimanzial, liceu), indiferent de specializare, psihologi şcolari, părinţi.

Numărul minim de cursanţi cu care se poate organiza cursul este de 15 persoane în judeţul Bihor sau 20 de persoane în afara judeţului.

Competenţe:

- comunicare asertivă, empatică;

- oferirea feed-back-ului constructiv;

- rezolvare de probleme;

- iniţiativă în acţiuni;

- valorificarea oportunităţilor.

Evaluare:

Fişă de evaluare şi studiu de caz.

Durată:

20 de ore.

Perioade de desfăşurare:

- primul curs: 23-27 februarie 2015

- pe tot parcursul anului şcolar 2014-2015, data fiind stabilită de comun acord cu participanţii.

Locaţii:

Se vor stabili în funcţie de numărul participanţilor şi preferinţele acestora, în limita disponibilităţii.

Formatori:

Ioana Drugaş (psiholog şcolar, psihopedagog, drd.) - formator autorizat ANC

Marius Drugaş (lect. univ. dr.) - formator autorizat ANC

Preţuri şi modalităţi de plată

- 50 lei/cursant (pentru cursurile organizate în Oradea);

- 57 lei/cursant (pentru cursurile organizate în Bihor);

- 65 lei/cursant (pentru cursurile organizate în ţară);

- contravaloarea taxei de participare se va achita în contul RO82 BTRL 0050 1202 2220 23XX, deschis la Banca Transilvania, Sucursala Oradea, titular cont Drugaş Ioan Marius PFA.

Înscrieri:

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., telefon 0746.030.569