Eficientizarea relaţiei profesor - elev - familie

 

Argument:

Probabil că una dintre cele mai dificile provocări cu care se întâlneşte profesorul din învăţământul preuniversitar este să facă faţă unor părinţi sau elevi dificili. Pe fondul încărcăturii afective negative pe care o aduc cu sine relaţiile deficitare cu părinţii sau elevii se acutizează şi alte probleme legate de locul de muncă: supraîncărcarea, extenuarea, relaţiile cu colegii, relaţiile cu propria familie. Ca urmare, considerăm util ca în repertoriul de competenţe pe care îl deţine cadrul didactic să se integreze şi unele legate de construirea şi menţinerea unei relaţii pozitive cu elevii şi familiile acestora sau cel puţin a uneia de toleranţă şi respect reciproc. Cursul îşi propune să formeze aceste competenţe prin însuşirea unor tehnici de comunicare eficientă şi managementul conflictelor, dar de asemenea prin scurte incursiuni teoretice în problematica parentingului contemporan.

Obiectiv:

Cursul urmăreşte iniţierea cadrelor didactice în dezvoltarea, menţinerea sau îmbunătăţirea relaţiei cu elevul şi familia sa.

Curriculum:

Modulul 1: Introducere în problematica parenting-ului

Modulul 2: Interacţiunea dintre stilul de parenting şi colaborarea profesor - elev

Modulul 3: Principii de bază în dezvoltarea relaţiei profesor - elev - familie

Modulul 4: Strategii de eficientizare a relaţiei profesor - elev - familie

Cursanţi:

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar (grădiniţă, ciclul primar, ciclul gimanzial, liceu), indiferent de specializare, psihologi şcolari, părinţi.

Numărul minim de cursanţi cu care se poate organiza cursul este de 15 persoane în judeţul Bihor sau 20 de persoane în afara judeţului.

Competenţe:

- autocontrol şi asigurarea dezvoltării personale;

- comunicare asertivă, empatică;

- managementul conflictelor;

- oferirea feed-back-ului constructiv;

- relaţionare cu alte persoane.

Evaluare:

Fişă de evaluare şi studiu de caz.

Durată:

20 de ore.

Perioade de desfăşurare:

- primul curs: 23-27 februarie 2015

- pe tot parcursul anului şcolar 2014-2015, data fiind stabilită de comun acord cu participanţii.

Locaţii:

Se vor stabili în funcţie de numărul participanţilor şi preferinţele acestora, în limita disponibilităţii.

Formatori:

Ioana Drugaş (psiholog şcolar, psihopedagog, drd.) - formator autorizat ANC

Marius Drugaş (lect. univ. dr.) - formator autorizat ANC

Preţuri şi modalităţi de plată

- 50 lei/cursant (pentru cursurile organizate în Oradea);

- 57 lei/cursant (pentru cursurile organizate în Bihor);

- 65 lei/cursant (pentru cursurile organizate în ţară);

- contravaloarea taxei de participare se va achita în contul RO82 BTRL 0050 1202 2220 23XX, deschis la Banca Transilvania, Sucursala Oradea, titular cont Drugaş Ioan Marius PFA.

Înscrieri:

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., telefon 0746.030.569