Educaţie şi intervenţie în ADHD

 

Autori: Ioana Drugaş, Marius Drugaş

Editura Primus, Oradea

Anul apariţiei: 2014

Număr de pagini: 286

Format: B5 (23,9/16,9 cm)

Preţ: 40 lei

 

Cele mai eficiente intervenţii în ADHD sunt cele implementate când comportamentul specific aşteptat trebuie să fie inhibat; strategiile devin mai eficiente dacă sunt utilizate în mediul şi la timpul la care comportamentul dezirabil ar trebui să apară. Astfel, părinţii şi cadrele didactice preiau adesea rolul terapeutului, fiind responsabili pentru implementarea multora dintre intervenţiile care s-au dovedit eficiente. "Educaţie şi intervenţie în ADHD", scrisă de Ioana şi Marius Drugaş, se adresează direct nevoii acute de strategii de ultimă oră, bazate de cercetare, care pot fi utilizate de cadre didactice, profesionişti în educaţie, părinţi şi specialişti în sănătate mintală care lucrează cu copii şi adolescenţi cu ADHD. Autorii nu oferă doar o descriere a strategiilor psihologice, medicale şi comportamentale, ci în acelaşi timp informează cititorii cu privire la teoriile şi dovezile care favorizează utilizarea planurilor diferite de tratament. Mai mult, cartea descrie detaliat paşi şi instrucţiuni pentru implementarea strategiilor de bază utilizate în intervenţiile asupra copiilor cu ADHD, a familiilor acestora şi a şcolilor în care învaţă. Aceste strategii ţintesc în mod direct deficitele în domeniul şcolar şi social ale copiilor cu ADHD. Exemple concrete sunt folosite pentru a ilustra implementarea intervenţiilor, astfel pentru cititori cartea va fi o resursă cu mare relevanţă practică în activitatea asupra populaţiei cu ADHD. Autorii merită să fie lăudaţi pentru modul eficient în care au reuşit să îmbine teoria, cercetarea şi practica într-un material care va ajuta cadrele didactice, părinţii, profesioniştii în educaţie şi sănătate mintală să îmbunătăţească vieţile copiilor şi adolescenţilor care suferă de ADHD.

"The most effective interventions for ADHD are those that are implemented at the point of performance; strategies are most powerful when used in the setting and at the time when the desired behavior is supposed to occur. Thus, teachers and parents are often in the “therapist” role as they are responsible for implementing many of the treatments that have been found effective. “Education and Intervention in ADHD” by Ioana and Marius Drugas directly addresses the critical need to provide education and mental health professionals state-of-the-art, evidence-based strategies that can be used by teachers, education professionals, parents, and mental health clinicians who work with children and adolescents with ADHD. The authors not only provide a description of psychological, medical, and behavioral strategies, they inform readers as to the theory and evidence that supports the use of various treatment approaches. Further, the book provides detailed steps and instructions for implementation of core strategies focused on children with ADHD, their families, and schools. These strategies directly address the many impairments in academic and social functioning experienced by youth with ADHD. Concrete examples are used to illustrate the implementation of interventions, thus readers will find this to be a highly practical and useful resource in their work with the ADHD population. The authors are to be applauded for their effective weaving of theory, research, and practice into a resource that will help teachers, parents, educational professionals, and mental health clinicians improve the lives of the many children and adolescents affected by ADHD."

George J. DuPaul, Ph.D.

Professor of School Psychology, Lehigh University

Bethlehem, Pennsylvania USA

Cuprins Educaţie şi intervenţie în ADHD

Prefaţă Educaţie şi intervenţie în ADHD (lb. engleză şi lb. română)

Extras Intervenţii asupra ADHD în mediul şcolar

Extras Aplicaţie Ozo, deschide urechea bine!