Drepturi de autor

 

Conţinutul acestui website (text, grafică, logo, imagini) este proprietatea Drugaş Ioan Marius Persoană Fizică Autorizată şi cade sub incidenţa dreptului de autor prevăzut de legea română. Unele dintre imaginile de prezentare a cărţilor sunt reproduse sau adaptate de noi cu acceptul autorilor materialelor respective, în baza contractelor încheiate cu aceştia.

Platforma utilizată pentru dezvoltarea acestui site este Joomla 2.5, adaptat de programatorii noştri. Site-ul este găzduit de Claus Web SRL, www.claus.ro.