Educaţie şi intervenţie în ADHD

 

Argument:

În Serviciul de Evaluare şi Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bihor, peste 80 % dintre elevii care solicită structuri de sprijin, sunt diagnosticaţi cu tulburare hiperactivitate/deficit de atenţie (ADHD) ca tulburare primară sau comorbidă. Simptomatologia ADHD şi modalitatea acesteia de manifestare („peste tot şi tot timpul”) solicită din partea cadrelor didactice un plus de efort, care de multe ori duce la epuizare, neîmpliniri sau nemulţumiri pe plan profesional. Într-o instituţie şcolară, un grad ridicat de „vizibilitate” şi „spectaculozitate” îl au elevii care prezintă tulburări de comportament (diagnosticaţi sau nu cu ADHD). Procesul de educaţie şi intervenţie asupra copiilor cu ADHD presupune un demers laborios, în care adultul iniţiază un program de modificări cognitiv-comportamentale. Acest demers constă în dobândirea unor cunoştinţe teoretice despre ADHD (definire, cauze, tipologie etc.), dar mai ales însuşirea unor strategii de intervenţie terapeutică eficientă (atât la nivel de clasă, cât şi la nivel individual). Odată ce-i vom înţelege pe elevii ADHD, putem atinge obiective terapeutice precum: reducerea frecvenţei comportamentelor disruptive; îmbunătăţirea relaţiei cu părinţii, fraţii, profesorii şi prietenii; îmbunătăţirea performanţelor şcolare (volumul de muncă, eficienţa, finalitatea şi acurateţea); creşterea stimei de sine sau creşterea independenţei şi a autonomiei personale.

Obiectiv:

Cursul îşi propune să iniţieze cadrele didactice în utilizarea tehnicilor specifice de educaţie şi intervenţie în cazul copiilor cu ADHD. Mai mult, cursul se axează în plus atât pe intervenţiile asupra familiilor acestora, dar şi pe intervenţiile posibil de realizat la nivelul şcolii.  

Curriculum:

Modulul 1: Introducere în problematica tulburării hiperactivitate/deficit de atenţie

Modulul 2: Particularităţi ale dezvoltării cognitive, socio-afective şi comportamentale la copiii cu ADHD

Modulul 3: Strategii de intervenţie în terapia centrată pe copil şi familie

Modulul 4: Strategii de intervenţie la nivelul clasei şi a şcolii

Cursanţi:

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar (grădiniţă, ciclul primar, ciclul gimanzial, liceu), indiferent de specializare, psihologi şcolari, părinţi.

Numărul minim de cursanţi cu care se poate organiza cursul este de 15 persoane în judeţul Bihor sau 20 de persoane în afara judeţului.

Competenţe:

- oferirea feed-back-ului constructiv;

- rezolvare de probleme;

- planificare şi monitorizare;

- iniţiativă în acţiuni;

- lucru în echipă;

- autocontrol şi managementul emoţiilor.

Evaluare:

Fişă de evaluare şi studiu de caz.

Durată:

20 de ore.

Perioade de desfăşurare:

- primul curs: 23-27 februarie 2015

- pe tot parcursul anului şcolar 2014-2015, data fiind stabilită de comun acord cu participanţii.

Locaţii:

Se vor stabili în funcţie de numărul participanţilor şi preferinţele acestora, în limita disponibilităţii.

Formatori:

Ioana Drugaş (psiholog şcolar, psihopedagog, drd.) - formator autorizat ANC

Marius Drugaş (lect. univ. dr.) - formator autorizat ANC

Preţuri şi modalităţi de plată

- 50 lei/cursant (pentru cursurile organizate în Oradea);

- 57 lei/cursant (pentru cursurile organizate în Bihor);

- 65 lei/cursant (pentru cursurile organizate în ţară);

- contravaloarea taxei de participare se va achita în contul RO82 BTRL 0050 1202 2220 23XX, deschis la Banca Transilvania, Sucursala Oradea, titular cont Drugaş Ioan Marius PFA.

Certificare:

Cursul este avizat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, prin Casa Corpului Didactic Oradea.

Înscrieri:

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., telefon 0746.030.569